Təhlükəsizlik, Məxfilik və Kukilər

Toplanmış Məlumat növləri

Sahib toplanmış Fərdi Məlumat növlərinin siyahısını təqdim etmir.

Toplanmış Fərdi Məlumatların hər bir növü ilə bağlı tam təfərrüatlar bu məxfilik siyasətinə həsr olunmuş bölmələrdə və ya Məlumatların toplanmasından əvvəl dərc edilmiş xüsusi izahlı mətnlərdə verilmişdir.
Şəxsi Məlumatlar İstifadəçi tərəfindən sərbəst şəkildə təqdim edilə bilər və ya İstifadə Məlumatı halında, bu Tətbiqdən istifadə edərkən avtomatik olaraq toplana bilər.
Başqa cür göstərilmədiyi təqdirdə, bu Tətbiq tərəfindən tələb olunan bütün Məlumatlar məcburidir və onların olmaması Xidmətlərin bu Tətbiq tərəfindən təmin edilməsini qeyri-mümkün edə bilər. Bu Tətbiq müəyyən Məlumatların məcburi olmadığını müəyyən edərsə, İstifadəçilər Xidmətin mövcudluğuna və ya fəaliyyətinə təsir etmədən məlumatlarla əlaqə saxlamaqda sərbəstdirlər.
Məcburi Şəxsi Məlumatlarla bağlı şübhəsi olan istifadəçilər Sahibi ilə əlaqə saxlamağa dəvət olunur.
Bu Tətbiq tərəfindən və ya bu Tətbiq tərəfindən istifadə edilən üçüncü tərəf xidmətlərinin sahibləri tərəfindən kukilərin və ya digər izləmə alətlərinin hər hansı istifadəsi bu sənəddə və kukidə təsvir olunan digər məqsədlərə əlavə olaraq İstifadəçinin tələb etdiyi Xidməti təmin etmək məqsədi daşıyır. Siyasət, əgər varsa.

İstifadəçilər bu Tətbiq vasitəsilə əldə edilmiş, dərc edilmiş və ya ötürülən üçüncü tərəflərin hər hansı Şəxsi Məlumatlarına görə məsuliyyət daşıyırlar və məlumatların Sahibinə təqdim edilməsi üçün üçüncü tərəfin razılığını aldıqlarını təsdiq edirlər.

Məlumatların emalı üsulu və yeri

Qenerasiya metodları

Sahib məlumatların icazəsiz daxil olmasının, açıqlanmasının, dəyişdirilməsinin və ya məhv edilməsinin qarşısını almaq üçün müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri görür.
Məlumatların emalı kompüterlər və ya İT alətlərindən istifadə etməklə, göstərilən məqsədlərlə sıx bağlı olan prosedurlara və təşkilati metodlara əməl etməklə həyata keçirilir. Sahibi ilə yanaşı, Məlumatlar, müəyyən hallarda, bu Tətbiqin fəaliyyətinə cavabdeh olan müəyyən kateqoriyalı şəxslər (idarəetmə, satış, marketinq, hüquq şöbəsi, sistem administrasiyası) və ya kənar tərəflər (təchizatçılar kimi) üçün əlçatan ola bilər. üçüncü tərəfin texniki xidmətləri, mesajlaşma, hostinq provayderləri, İT şirkətləri, rabitə agentlikləri) müvafiq hallarda Sahib tərəfindən Subpodratçı kimi təyin edilir. Bu hissələrin yenilənmiş siyahısı istənilən vaxt Sahibdən tələb oluna bilər.

Emal üçün hüquqi əsas

Aşağıdakı şərtlərdən biri tətbiq olunarsa, Sahib İstifadəçilərə aid Şəxsi Məlumatları emal edə bilər:

 • İstifadəçilər bir və ya bir neçə xüsusi məqsəd üçün razılıq vermişlər; Qeyd: Bəzi qanunvericiliyə əsasən, Sahibin razılığa və ya hüquqi məsələlərdən sonra əsaslardan birinə istinad etmədən İstifadəçi etiraz edənə qədər ("çıxarma") Şəxsi Məlumatları emal etmək səlahiyyəti verilə bilər. Bununla belə, bu şərt Fərdi Məlumatların emalı Avropa məlumatların qorunması qanununa tabe olduqda tətbiq edilmir;
 • Məlumatların təmin edilməsi İstifadəçi ilə müqavilənin icrası və ya sonuncunun müqavilədən əvvəl hər hansı öhdəliyi üçün zəruridir;
 • emal Mülkiyyətçinin tabe olduğu qanuni öhdəliyə riayət etmək üçün zəruridir;
 • emal ictimai maraqlar naminə və ya Mülkiyyətçiyə həvalə edilmiş dövlət hakimiyyətinin həyata keçirilməsində həyata keçirilən tapşırıqla əlaqələndirilir;
 • emal Mülkiyyətçi və ya üçüncü şəxs tərəfindən həyata keçirilən qanuni maraqların məqsədləri üçün zəruridir.

İstənilən halda, Sahib sizə emal üçün tətbiq edilən xüsusi hüquqi bazanı və xüsusən də Şəxsi Məlumatların təmin edilməsinin qanuni və ya müqavilə tələbi, yoxsa müqavilə bağlamaq üçün zəruri olan tələbi aydınlaşdırmaqda sizə kömək edəcək.

Müalicə yeri

Məlumatlar Sahibinin qeydiyyatdan keçmiş ofisində və emal üçün məsul olan tərəflərin yerləşdiyi bütün digər yerlərdə işlənir.
İstifadəçinin yerləşdiyi yerdən asılı olaraq, məlumat ötürülməsi sonuncunun Məlumatının onun öz ölkəsindən başqa ölkəyə ötürülməsi ilə nəticələnə bilər. Bu cür ötürülən Məlumatların emalı yeri haqqında daha çox məlumat əldə etmək üçün İstifadəçilər Şəxsi Məlumatların emalı ilə bağlı təfərrüatları ehtiva edən bölməyə müraciət edə bilərlər.

İstifadəçilər həmçinin Avropa İttifaqından kənarda yerləşən ölkəyə və ya beynəlxalq ictimai hüquqla idarə olunan və ya Birləşmiş Millətlər Təşkilatı kimi iki və ya daha çox ölkə tərəfindən yaradılmış hər hansı beynəlxalq təşkilata məlumat ötürülməsinin hüquqi əsaslarını, habelə təhlükəsizlik öz Məlumatlarını qorumaq üçün Sahib tərəfindən görülən tədbirlər.

Əgər belə bir köçürmə baş verərsə, İstifadəçilər bu sənədin müvafiq bölmələri ilə məsləhətləşərək daha çox məlumat əldə edə və ya əlaqə bölməsində verilmiş məlumatlardan istifadə edərək Sahiblə maraqlana bilərlər.

Konservasiya vaxtı

Şəxsi məlumatlar toplandığı məqsəd üçün tələb olunan müddətə qədər işlənir və saxlanılır.

Buna görə də:

 • Sahibkar və İstifadəçi arasında müqavilənin icrası ilə bağlı məqsədlər üçün toplanmış Şəxsi Məlumatlar müqavilənin tam icrasına qədər saxlanılmalıdır.
 • Sahibinin qanuni maraqları məqsədləri üçün toplanmış Şəxsi Məlumatlar bu məqsədlərə nail olmaq üçün lazım olan müddət ərzində saxlanmalıdır. İstifadəçilər bu sənədin müvafiq bölmələrində və ya Sahibi ilə əlaqə saxlayaraq, Sahibinin qanuni maraqları ilə bağlı konkret məlumatları tapa bilərlər.

İstifadəçinin bu cür emal üçün razılıq verdiyi hər dəfə, bu razılıq geri götürülmədiyi müddətcə, Sahibinə Şəxsi Məlumatları daha uzun müddət saxlamağa icazə verilə bilər. Bundan əlavə, qanuni öhdəliyin yerinə yetirilməsi üçün və ya səlahiyyətli orqanın göstərişi ilə tələb olunarsa, Sahib Şəxsi Məlumatları daha uzun müddət saxlamağa borclu ola bilər.

Saxlama müddəti bitdikdən sonra Şəxsi Məlumatlar silinəcək. Buna görə də, giriş hüququ, silinmə hüququ, düzəliş hüququ və məlumatların daşınması hüququ saxlama müddəti bitdikdən sonra tətbiq edilə bilməz.

İstifadəçi hüquqları

İstifadəçilər Sahibi tərəfindən emal edilən Data ilə bağlı müəyyən hüquqlardan istifadə edə bilərlər.

Xüsusilə, İstifadəçilər aşağıdakıları etmək hüququna malikdirlər:

 • İstənilən vaxt onların razılığını geri götürün. İstifadəçilər Şəxsi Məlumatlarının emalına artıq razılıq vermişlərsə, razılıqlarını geri götürmək hüququna malikdirlər.
 • Məlumatlarının emalına qarşı çıxın. İstifadəçilər, əgər emal razılıqdan başqa qanuni əsaslarla həyata keçirilirsə, onların Məlumatlarının emalına etiraz etmək hüququ vardır. Təfərrüatlar aşağıdakı müvafiq bölmədə əlavə olunur.
 • Onların Məlumatlarına daxil olun. İstifadəçilər Məlumatın Sahib tərəfindən emal edilib-edilmədiyini bilmək, emalın müəyyən aspektləri haqqında məlumat almaq və emal olunan Məlumatın surətini əldə etmək hüququna malikdir.
 • Yoxlayın və düzəliş əldə edin. İstifadəçilər öz Məlumatlarının düzgünlüyünü yoxlamaq və onların yenilənməsini və ya düzəldilməsini tələb etmək hüququna malikdirlər.
 • Məlumatlarının işlənməsini məhdudlaşdırın. İstifadəçilər müəyyən şərtlər daxilində öz Məlumatlarının işlənməsini məhdudlaşdırmaq hüququna malikdirlər. Bu halda, Sahib öz Məlumatlarını yalnız saxlamaq üçün emal edəcək.
 • Şəxsi məlumatlarını silin və ya silin. İstifadəçilərin, müəyyən şərtlər altında, Sahibindən öz Məlumatlarının silinməsini əldə etmək hüququ var.
 • Məlumatlarını əldə edin və onları başqa məlumat nəzarətçisinə köçürün. İstifadəçilər öz Məlumatlarını strukturlaşdırılmış, tez-tez istifadə olunan və maşın tərəfindən oxuna bilən formatda əldə etmək və texniki cəhətdən mümkün olduqda onları heç bir maneə olmadan başqa nəzarətçiyə ötürmək hüququna malikdirlər. Bu müddəa o şərtlə tətbiq edilir ki, Məlumat avtomatlaşdırılmış üsullarla işlənsin və emal İstifadəçinin razılığı, İstifadəçinin tərəf olduğu müqavilə və ya müqavilədən əvvəlki öhdəliklər əsasında aparılsın.
 • Şikayət et. İstifadəçilər məlumatların mühafizəsi üzrə səlahiyyətli orqanlara şikayət vermək hüququna malikdirlər.

Emalına etiraz etmək hüququ ilə bağlı məlumat

Fərdi Məlumatlar ictimai maraqlar naminə, Sahibinə verilmiş rəsmi səlahiyyətlərin həyata keçirilməsində və ya sonuncunun güddüyü qanuni maraqların məqsədləri üçün işləndikdə, İstifadəçilər müvafiq səbəb göstərərək bu emala etiraz edə bilərlər. bu müxalifətə haqq qazandırmalıdır.

Bununla belə, istifadəçilər bilməlidirlər ki, əgər onların Şəxsi Məlumatları birbaşa marketinq məqsədləri üçün emal edilirsə, onlar istənilən vaxt heç bir əsas olmadan bu emala etiraz edə bilərlər. Sahibinin Şəxsi Məlumatları birbaşa marketinq məqsədləri üçün emal edib-etmədiyini öyrənmək üçün İstifadəçilər bu sənədin müvafiq bölmələrinə müraciət edə bilərlər.

Bu hüquqlardan necə istifadə etmək olar

İstifadəçinin hüquqlarını həyata keçirmək üçün istənilən sorğu bu sənəddə göstərilən əlaqə məlumatlarından istifadə etməklə Sahibinə ünvanlana bilər. Bu sorğular pulsuz həyata keçirilə bilər və Mülkiyyətçi tərəfindən mümkün qədər tez və həmişə bir ay ərzində öyrəniləcəkdir.

Məlumatların emalı və toplanması haqqında əlavə məlumat

İddia

İstifadəçinin Şəxsi Məlumatları Sahibi tərəfindən məhkəmədə və ya bu Tətbiqdən və ya əlaqəli Xidmətlərdən qeyri-qanuni istifadə nəticəsində yarana biləcək mümkün hüquqi fəaliyyətə aparan mərhələlərdə hüquqi məqsədlər üçün istifadə edilə bilər.
İstifadəçi dövlət orqanlarının tələbi ilə Sahibindən Şəxsi Məlumatları açıqlamasının tələb oluna biləcəyindən xəbərdardır.

İstifadəçinin Şəxsi Məlumatları ilə bağlı əlavə məlumat

Bu məxfilik siyasətində olan məlumatlara əlavə olaraq, bu Tətbiq İstifadəçiyə xüsusi xidmətlər və ya Şəxsi Məlumatların toplanması və emalı ilə bağlı əlavə məlumat və kontekstual məlumat verə bilər.

Sistem qeydləri və texniki xidmət

Əməliyyat və texniki xidmət məqsədləri üçün bu Tətbiq və hər hansı üçüncü tərəf xidməti bu Tətbiqlə qarşılıqlı əlaqəni (sistem qeydləri) qeyd edən faylları toplaya bilər və ya bu məqsədlə digər Şəxsi Məlumatlardan (məsələn, IP ünvanı) istifadə edə bilər.

Məlumat bu siyasətə daxil edilməyib

Şəxsi məlumatların toplanması və ya emalı ilə bağlı əlavə məlumat istənilən vaxt Sahibdən tələb oluna bilər. Zəhmət olmasa bu sənədin əvvəlindəki əlaqə məlumatlarına baxın.

Tələbləri İzləməmək Necə İşlənir

Bu Tətbiq "İzləmə" sorğularını dəstəkləmir.
Üçüncü tərəf xidmətlərinin "İzləmə" sorğularını qəbul edib etmədiyini müəyyən etmək üçün onların məxfilik siyasətlərinə baxın.

Bu məxfilik siyasətinə edilən dəyişikliklər

Sahib istənilən vaxt İstifadəçilərini bu səhifədə və ola bilsin ki, bu Tətbiqdə məlumatlandırmaqla və ya texniki və hüquqi cəhətdən mümkün olduğu qədər mövcud əlaqə məlumatları vasitəsilə İstifadəçilərə bildiriş göndərməklə bu məxfilik siyasətinə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır. sahibinə. Aşağıda göstərilən son dəyişiklik tarixinə istinad edərək, bu səhifəyə tez-tez müraciət etmək şiddətlə tövsiyə olunur.

Dəyişikliklər İstifadəçinin razılığı əsasında həyata keçirilən emal fəaliyyətlərinə təsir edərsə, zərurət yarandıqda Sahib İstifadəçidən yeni razılıq almalıdır.