ចង់​ដឹង​ថា PC Controller មួយ​ណា​ល្អ​ជាង​គេ? យើង​បាន​សាកល្បង​ឧបករណ៍​បញ្ជា​ដ៏​ល្អ​បំផុត​ដើម្បី​ជួយ​អ្នក​ជ្រើសរើស​ឧបករណ៍​ត្រឹមត្រូវ​សម្រាប់​កុំព្យូទ័រ​របស់អ្នក។ ការជ្រើសរើស PC, XBOX ឬ PS controller ដ៏ល្អបំផុតគឺមិនតែងតែងាយស្រួលនោះទេ។ អ្នកអាចធ្វើពុតថាអ្នកមានបន្សំដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងម៉ាស៊ីនរបស់អ្នកជាមួយនឹងក្តារចុច និងកណ្ដុរដែលគួរឱ្យទុកចិត្តរបស់អ្នក ប៉ុន្តែពេលខ្លះ (ហើយពេលខ្លះប៉ុណ្ណោះ) ការមានឧបករណ៍បញ្ជាហ្គេមជាក់លាក់អាចមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់។