саламдашуу

Күйөрмандар жасаган бакшы диорамасы Геральттын Лешинин артынан кууп бараткан тумандуу көрүнүшүн сүрөттөйт

The Witcher дүйнөсүн алып келүү GeordieCrafts укмуштуудай күйөрмандар жасаган Witcher диорамасын жаратты, анда Геральт жана Леши тартылган. Коркунучтуу Монстрлар

Элден Рингдин карта маркерлеринин жана квест журналынын жоктугу боштондукка чыгаруучу тажрыйба үчүн жасалган

    14 берсин, 2022   ТЕХНИКА
FromSoftware оюндар стресс болушу мүмкүн. Ачык дүйнө оюндары стресс болушу мүмкүн. Экөөнүн айкалышы мени эң аз коркуу сезимине толтурду