कुन पीसी नियन्त्रक सबै भन्दा राम्रो छ जान्न चाहनुहुन्छ? हामीले तपाइँलाई तपाइँको PC को लागी सही एक छनोट गर्न मद्दत गर्नको लागि उत्तम नियन्त्रकहरूको परीक्षण गरेका छौं। उत्तम पीसी, XBOX वा PS नियन्त्रक छनौट गर्न सधैं सजिलो हुँदैन। तपाइँले तपाइँको मेसिनमा तपाइँको भरपर्दो किबोर्ड र माउसको साथ पहिले नै उत्तम कम्बो छ भनी बहाना गर्न सक्नुहुन्छ, तर कहिलेकाहीँ (र कहिलेकाहीँ मात्र) एक विशेष खेल नियन्त्रक काम गर्न धेरै उपयोगी हुन सक्छ।