Bạn muốn biết bộ điều khiển PC nào tốt nhất? Chúng tôi đã thử nghiệm các bộ điều khiển tốt nhất để giúp bạn chọn bộ điều khiển phù hợp cho PC của mình. Việc chọn bộ điều khiển PC, XBOX hoặc PS tốt nhất không phải lúc nào cũng dễ dàng. Bạn có thể giả vờ rằng bạn đã có sự kết hợp tốt nhất trong máy với bàn phím và chuột đáng tin cậy của mình, nhưng đôi khi (và chỉ đôi khi) có một bộ điều khiển trò chơi cụ thể có thể rất hữu ích.