hoan nghênh

Dying Light 2: Stay Human Review

Mười lăm năm sau đại dịch Harran, Dying Light 2 đưa người chơi trở lại một thế giới tàn khốc, hậu tận thế trong tình trạng hỗn loạn. Lần này với một